Polski

English Russian German
Cerplast
Strona główna Aktualności Ochrona Danych Osobowych
Drukuj

Ochrona Danych Osobowych

        Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną, której obowiązek wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych, tj., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).  Informujemy, iż ZPH Cerplast Sp. z o.o., ul. Robotnicza 50, 39-100 Ropczyce,
NIP: 818 15 36 367, REGON: 691537615, KRS: 0000124189, e-mail: sekretariat@cerplast.pl, handel@cerplast.pl, tel/fax: 017 2217090, jako Administrator Państwa danych przetwarza następujące Państwa dane:

- dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON),

- dane kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

- dane korespondencyjne (adres siedziby firmy, adres dostawy),

- dane dotyczące zawartych umów,

- dane finansowe (nr rachunku bankowego).

Powyższe dane zostały pozyskane dobrowolnie w trakcie współpracy i są niezbędne w celu przedkładania aktualnych ofert dotyczących oferowanych produktów oraz są niezbędne do sprawnej realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej oraz zapewnienia bezspieczeństwa budynków i zakładów ( w tym monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń) zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz statystycznych.  Odbiorcą Państwa danych jest zarówno ZPH Cerplast Sp. z o.o., jak również inne podmioty, tj. organy podatkowe, prawne i windykacyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jak również  firmy świadczące usługi IT oraz spedytor i/lub inna firma świadcząca usługi transportowe. Jednocześnie informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Każdy z naszych pracowników jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają  dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych.