Polski

English Russian German
Cerplast

Zakład Produkcyjno-Handlowy CERPLAST Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa pt. "Wzrost konkurencyjności Firmy ZPH CERPLAST Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń" - działanie 1.1. "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości", schemat B - "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN) 96 772,50

Specjalizujemy się w produkcji opakowań foliowych oraz opakowań kartonowych w oparciu o międzynarodowy katalog FEFCO.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Obecnie ZPH "Cerplast" Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa. Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy ZPH "Cerplast" Sp. z o.o. poprzez jej doposażenie w innowacyjne urządzenia".

Całkowita wartość projektu: (PLN)  520 053,84 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN) 179 693,40 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego    www.rpo.podkarpackie.pl,     www.cerplast.pl

 

ZPH "Cerplast" Sp. z o.o., realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa pt:, "Wzrost Konkurencyjności Firmy ZPH "Cerplast" Sp. z o.o., poprzez zakup innowacyjnych urządzeń" - działanie 1.1. "Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości", schemat B - " Bezpośrednie Dotacje Inwestycyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. W wyniku realizacji inwestycji zostaną udoskonalone dwa produkty: worek kontenerowy typu BIG - BAG, wyroby tekturowe. Całkowita wartość projektu: (PLN) 317 586,00. Kwota dofinansowana z EFRR: (PLN) 109 735,00.