Cerplast

Zakład Produkcyjno-Handlowy CERPLAST Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa pt. "Wzrost konkurencyjności Firmy ZPH CERPLAST Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń" - działanie 1.1. "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości", schemat B - "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN) 96 772,50


Specjalizujemy się w produkcji opakowań foliowych oraz opakowań kartonowych w oparciu o międzynarodowy katalog FEFCO.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Obecnie ZPH "Cerplast" Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa. Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy ZPH "Cerplast" Sp. z o.o. poprzez jej doposażenie w innowacyjne urządzenia".

Całkowita wartość projektu: (PLN)  520 053,84 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN) 179 693,40 zł

 

 

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego    www.rpo.podkarpackie.pl,     www.cerplast.pl